• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg

Aby pobrać plik pdf z Merkuriuszem - kliknij na okładkę

Merkuriusz Łęczyński nr 9 ● 1996 ● ISSN 1233-8885


Str. 4
Piotr Winiarski
Śladami wydarzeń z lat 1790-1794 w Łęcznej

Str. 5
J. Ewa Leśniewska
Łęczyńscy dziedzice. Elżbieta z Branickich księżna Sapieżyna

Str. 8
Jolanta M. Michalak-Ścibior
Kolekcja XVII-wiecznych naczyń glinianych z pracowni garncarskiej na Starym Mieście w Łęcznej

Str. 14
Janusz Łosowski
Nowy herb Łęcznej

Str. 15
Eugeniusz Misiewicz
Czy Łęczna musi być miastem straconych szans...?

Str. 18
Piotr Winiarski
Związek Strzelecki w Łęcznej

Str. 20
Marta Denys
Fascynacje łańcuchowskie. Jan Kuropatwa - rabuś czy dostojnik?   

Str. 21
Eugeniusz Misiewicz
Z dziejów łęczyńskich rodzin. Z dziejów łęczyńskich rodzin - Kuchciewicze - o „uliczce", komunikacji i „reakcyjnym podziemiu"...         

Str. 22
Eugeniusz Misiewicz
Fotoreportaż: Nadwieprzański Park kKrajobrazowy zimą

Str. 25
Zebrał i opracował Piotr Winiarski
Ciekawostki historyczne

Str. 26
Łęczna na łamach dawnej prasy - przedruk artykułu Łęczna zamieszczonego 19 VI 1913 roku w tygodniku „Posiew"     

Str. 27
Bernard Fruga
Łęczna przez pryzmat analiz konsultanta Umbrella project 

Str. 29
Jerzy Blicharski
Stowarzyszenie Rozwoju Łęcznej

Str.  30
Tadeusz Dołgań
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Łęcznej

Str. 31
Jolanta M. Ścibior                                                               
Zamek w Łęcznej - obronna rezydencja rodu łęczyńskich w świetle archeologicznych badań sondażowych

Str. 33
Krystyna Kliszcz
Raport o stanie czytelnictwa dorosłych w Łęcznej                             

Str. 34
Andrzej Grzesiuk
Ring wolny - pierwsze starcie                                                          

Str. 36
Zebrał Eugeniusz Misiewicz
Kalendarium wydarzeń kulturalnych

Str. 37
Wiersze

Str. 40
Tadeusz Kwiatkowski-Cugow
Poetyckie szkice węglem i śniegiem         

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone