• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

PROMOCJA PUBLIKACJI 10 listopada 2011 r., o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Łęcznej.


Łęczyńskie czary-mary
Łęczyńskie wspomnienia V


Autor:
Maria Kieres-Kramek

Ilustracje:
Dorota Prończuk
Łęczna 2011

© Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

Publikacja powstała w ramach projektu Łęczyńskie wspomnienia 2011
współfinansowanego przez Gminę Łęczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone