• Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza laureatów

 

XXXIX edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej:

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

I miejsce - Lena Stolat – 214 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

II miejsce - Zuzanna Szczęsna – 178 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

III miejsce - Julia Grzesiuk – 168 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

IV miejsce – Mikołaj Głąb – 159 p. (SP w Cycowie)

 

V miejsce – Maja Kotyńska – 157 p. (SP w Cycowie)

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych

 

I miejsce - Patryk Czupryn – 224 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

II miejsce - Gabriela Kutyma – 223 p. (IV LO w Lublinie)

 

III miejsce – Adam Serwa - 192 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

IV miejsce – Mikołaj Mróz - 169 p. (SP nr 4 w Łęcznej)

 

V miejsce – Filip Paszkowski - 152 p. (SP w Nadrybiu)

 

 

 

 

na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 13 czerwca 2024 r., godz. 14.00

 

w Piwnicy Artystycznej Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

 

 

 

 

Laureaci XXIX edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej

 

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

I miejsce - Lena Stolat – 214 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

II miejsce - Zuzanna Szczęsna – 178 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

III miejsce - Julia Grzesiuk – 168 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

IV miejsce – Mikołaj Głąb – 159 p. (SP w Cycowie)

 

V miejsce – Maja Kotyńska – 157 p. (SP w Cycowie)

 

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych

 

I miejsce - Patryk Czupryn – 224 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

II miejsce - Gabriela Kutyma – 223 p. (IV LO w Lublinie)

 

III miejsce – Adam Serwa - 192 p. (SP nr 2 w Łęcznej)

 

IV miejsce – Mikołaj Mróz - 169 p. (SP nr 4 w Łęcznej)

 

V miejsce – Filip Paszkowski - 152 p. (SP w Nadrybiu)

 

 

 

 

 

Szczegółowa punktacja:

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

Lena Stolat – 214 p.

 

Zuzanna Szczęsna – 178 p.

 

Julia Grzesiuk – 168 p.

 

Mikołaj Głąb – 159 p.

 

Maja Kotyńska – 157 p.

 

Zofia Łazuga – 135 p.

 

Karol Kukuszka – 128 p.

 

Dawid Pieniak – 128 p.

 

Laura Prokopiuk – 122 p.

 

Filip Pietrzak – 119 p.

 

Zofia Osemek – 114 p.

 

Antoni Mróz – 112 p.

 

Magdalena Kasprzak – 111 p.

 

Filip Legieć – 104 p.

 

Bartosz Matyjaszczyk - 98 p.

 

Michał Ostrowski - 97 p.

 

Wiktor Zalewski – 90 p.

 

Ewa Mazur - 87 p.

 

Kacper Radko – 81 p.

 

Filip Jung - 74 p.

 

Jakub Albiński - 66 p.

 

Krzysztof Mazuz - 65 p.

 

Amelia Figiel - 55 p.

 

Laura Owczarek - 55 p.

 

Julia Piasecka – 50 p.

 

Rafał Czajkowski – 25 p.

 

 

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych

 

Patryk Czupryn – 224 p.

 

Gabriela Kutyma – 223 p.

 

Adam Serwa - 192 p.

 

Mikołaj Mróz - 169 p.

 

Filip Paszkowski - 152 p.

 

Jakub Szurek – 112 p.

 

Kacper Broński - 108 p.

 

Szymon Gil - 106 p.

 

Amanda Mazurek – 73 p.

 

Bartosz Blacha - 72 p.

 

Mikołaj Kosior - 72 p.

 

Tymon Tatarczak - 53 p.

 

 

Lista zakwalifikowanych uczestników do XXXIX edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej

 

 

Kategoria uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

Bartosz Matyjaszczuk, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Lena Stolat, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Amelia Figiel, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Filip Jung, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Julia Piasecka, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Dawid Pieniak, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Rafał Czajkowski, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Zuzanna Szczęsna, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Zofia Łazuga, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

Julia Grzesiuk, kl. VI, SP nr 2 w Łęcznej

 

 

 

Karol Kukuszka, kl. IV, SP nr 4 w Łęcznej

 

Antoni Mróz, kl. IV, SP nr 4 w Łęcznej

 

Filip Legieć, kl. V, SP nr 4 w Łęcznej

 

Filip Pietrzak, kl. VI, SP nr 4 w Łęcznej

 

Michał Ostrowski, kl. VI, SP nr 4 w Łęcznej

 

 

 

Laura Prokopiuk, kl. V, SP w Cycowie

 

Maja Kotyńska, kl. VI, SP w Cycowie

 

Mikołaj Głąb, kl. VI, SP w Cycowie

 

Kacper Radko, kl. VI, SP w Cycowie

 

 

 

Wiktor Zalewski, kl. VI, ZSP w Nadrybiu

 

Jakub Albiński, kl. VI, ZSP w Nadrybiu

 

 

 

Magdalena Kasprzak, kl. VI, SP w Puchaczowie

 

 

 

Laura Wiktoria Owczarek, kl. V, SP w Zofiówce

 

Zofia Osemek, kl. V, SP w Zofiówce

 

Aleksandra Wiktoria Sternik, kl. VI, SP w Zofiówce

 

Ewa Mazur, kl. VI, SP w Zofiówce

 

Krzysztof Mazur, kl. VI, SP w Zofiówce

 

 

 

Kategoria uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

 

Adam Serwa, kl. VII, SP nr 2 w Łęcznej

 

Patryk Czupryn, kl. VII, SP nr 2 w Łęcznej

 

Bartosz Blacha, kl. VII, SP nr 2 w Łęcznej

 

Kacper Broński, kl. VII, SP nr 2 w Łęcznej

 

 

 

Mikołaj Mróz, kl. VII, SP nr 4 w Łęcznej

 

 

 

Mikołaj Kosior, kl. VII, SP w Cycowie

 

 

 

Gabriela Kutyma, kl. III, IV LO w Lublinie

 

 

 

Jakub Szurek, kl. VII, ZSP w Nadrybiu

 

Szymon Gil, kl. VII, ZSP w Nadrybiu

 

Filip Paszkowski, kl. VII, ZSP w Nadrybiu

 

 

 

Amanda Mazurek, kl. VIII, SP w Zofiówce

 

Tymon Tatarczak, kl. VIII, SP w Zofiówce

 

 

 

Test konkursowy odbędzie się 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6 (czas trwania ok. 45 min.).

 

 

 

Jeżeli ktoś nie odnalazł swojego imienia i nazwiska na liście zakwalifikowanych uczniów, proszę o kontakt telefoniczny: Paweł Brodzisz 8888 23327.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

 Konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym Gminy Łęczna.

REGULAMIN

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10 we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej i Szkołą Podstawową
nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

 

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego. Uczestnikami konkursu mogą być również  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący się poza terenem powiatu łęczyńskiego ale zameldowani na terenie powiatu łęczyńskiego.

 

 c) Turniej rozgrywany jest jednoetapowo.

 

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:

 

- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

 

e) W ramach konkursu  uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 25 marca 2024 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

 

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

 

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2).

 

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 maja 2024 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Łęcznej).

 

 c) Do dnia 13 maja 2024 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

 

III. PRZEBIEG TURNIEJU

 

a) XXXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.

 

b) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 29 maja 2024 r.

 

IV. NAGRODY

 

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 

b) Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2024 r. w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju
c) Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

ZAGADNIENIA do XXXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej

 

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

 

- łęczyńskie jarmarki,

 

- łęczyńskie zabytki,

 

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

 

- okres II wojny światowej i okupacji (w zakresie objętym zalecaną bibliografią  – „Merkuriusz Łęczyński”)

 

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

 

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

 

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

 

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

 

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

 

- lokalni patroni naszych ulic,

 

 

 Zalecana bibliografia:

 

- „Merkuriusz Łęczyński”- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

 

(nr 1-1985,  nr 2-1987,  nr 5-1990,  nr 6-1993,  nr 7-1994, nr 25-2012,  nr 26-2013,  nr 29-2016

 

  nr 32-2019,  nr 35-2022,  nr 36-2023)

 

 - Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrany artykuł:

 

● Artykuł Dariusza Kupisza, Życie gospodarcze Łęcznej w XVII i XVIII w. (str. 2015-236)

 

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA NA STRONIE www.ck.leczna.pl

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza laureatów

XXXVIII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej:

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

 

I miejsce - Patryk Czupryn – 210 p. (SP nr 2 w Łęcznej, kl. VI)

II miejsce - Adam Serwa – 191 p. (SP nr 2 w Łęcznej, kl. VI)

III miejsce - Mikołaj Mróz – 150 p. (SP nr 4 w Łęcznej, kl. VI)

 

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych

 

I miejsce - Sebastian Paszkowski – 185 p. (Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, kl. IV)

II miejsce - Gabriela Kutyma – 173 p. (IV LO im. S. Sempołowskiej w Lublinie, kl. II)

III miejsce - Jakub Majewski – 170 p. (Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, IV)

 

na uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2023 r., godz. 11.00

w Piwnicy Artystycznej Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone