• Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że podczas XXXVI edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej odstępuje od etapu eliminacji.
Uczniowie zakwalifikowani do etapu finałowego:


Poziom podstawowy:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej (opiekun Pani Małgorzata Dąbrowska)
1.    Marcin Bicz kl. V
2.    Kajetan Hapoń kl. V
3.    Wiktor M. kl. V
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce (opiekun Pani Liliana Kosowska)
1.    Krzysztof Kopania kl. IV
2.    Karolina Marzec kl. V
3.    Weronika Bartosik kl. V
4.    Dominika Karaś kl. V
5.    Bartłomiej Gryglicki kl. VI
6.    Gabriela Kutyma kl. VI
7.    Weronika Wójcik kl. VI


Poziom ponadpodstawowy:
Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce (opiekun Pani Liliana Kosowska)
1.    Aleksandra Kosowska kl. III gim.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej  (opiekun Pani Ewa Marzec)
1.    Krzysztof Jakubiec kl. VII
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu (opiekun Pani Anna Chryć)
1.     Sebastian Małyska kl. VIII
2.    Sebastian Paszkowski kl. VIII
3.    Cyprian Piotrowicz kl. VII
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (opiekun Pani Katarzyna Pędzisz)
1.    Ewa Podlodowska kl. III
2.    Patryk Talarowski kl. III
3.    Angelika Majchrzak kl. III
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej  (opiekun Pani Marta Klepka)
1.    Karolina Stadnik kl. III
2.    Nikola Januszek kl. IIIFinał konkursu odbędzie się  4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że podczas XXXVI edycji Turnieju wiedzy o Łęcznej odstępuje od etapu eliminacji. Wszyscy zgłoszeni uczniowie rozpoczną rywalizację konkursową na etapie finałowym w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

Zapraszamy i przepraszamy za zmianę.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

zaprasza uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych do udziału w XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej.

 

Zgłoszenia do Turnieju w nieprzekraczalnym terminie 14 marca 2019 r.

 

Uwaga! Obowiązują papierowe formularze zgłoszeń (zgłoszenia elektroniczne nie są przyjmowane).

 

 

ZAGADNIENIA do XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- okres II wojny światowej i okupacji

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl


Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 7 - 1994,  nr 12 - 1999,
nr 13 – 2000, nr 24 – 2011, nr 26 - 2013, nr 27 – 2014, nr 28 – 2015, nr 31 – 2018)

 

- Pamięć miejsc (tom I - IV) i (tom V)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

 

- Łęczyński wrzesień 1939 – Łęczyńskie Wspomnienia II (2009 r.)
  Maria Kieres-Kramek, Eugeniusz Misiewicz
  Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

 

- Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły:

● Ryszard Szczygieł Lokacja miasta Łęcznej. (str. 109-127),   
● Emil Horoch Łęczna w okresie międzywojennym 1918-1939. (str. 443-481). 

 

 

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

Do pobrania:

Regulamin i karty zgłoszeń

Zagadnienia do turnieju

 

 

REGULAMIN XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 lutego 2019 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2).

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna z dopiskiem Turniej wiedzy o Łęcznej).

 c) Do dnia 18 marca 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędą się 21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 marca 2019 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

 e) W przypadku nieuzyskania przez uczestnika eliminacji (w danej kategorii) minimum 50% punktów najlepszego wyniku (dotyczy miejsc 7-10), organizator może zwiększyć liczbę finalistów w drugiej kategorii (pod warunkiem, że więcej niż 10 uczestników uzyska ponad 50% punktów najlepszego wyniku w drugiej kategorii wiekowej).

 f) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 g) Finał XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 h) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w kwietniu lub maju 2019 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza na uroczystość wręczenia nagród, dla laureatów XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej 30 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Łęczna.

 

 

Wyniki finału XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

Kategoria podstawowa (maks. 150 p.)

 

1.     1.  Krzysztof Jakubiec  136 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Ewa Marzec

2.     2.  Gabriela Kutyma 80 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

3.      3.  Natalia Kwiatkowska 66 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

4.     4.   Bartłomiej Gryglicki 65 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

5.      5.  Weronika Bartosik 59 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

6.      6.  Karolina Marzec 55 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

6.      6.  Cyprian Piotrowicz 55 p.
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
op. Anna Chryć

8.     8.   Brunon Galant 49 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

9.     9.   Dominika Karaś 48 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

10. 10.  Mikołaj Kosior 42 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

 

 

 

 

Kategoria ponadpodstawowa (maks. 192 p.)

 

1.    1.   Aleksandra Kosowska 171 p.
Gimnazjum  w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

2.   2.    Karolina Stadnik 102 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

3.      3.  Julia Domańska 97 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Monika Jop

4.      4.  Aleksandra Bicz 94 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

5.      5.  Natalia Kowalczyk 81 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Halina Sulima-Zielik 

6.     6.  Olga Wiśniewska 78 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Halina Sulima-Zielik 

7.     7.  Sebastian Paszkowski 68 p.
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
op. Anna Chryć

8.     8.  Marta Winiarska 67 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

9.     9.  Jakub Winsyk 59 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Monika Jop

10.   10 Antonina Grzechnik 22 p.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Ewa Marzec


 

Gratulujemy finalistom, dziękujemy Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc w organizacji konkursu.

Wręczenie nagród dla uczestników finału  odbędzie się podczas sesji Rady Miasta, pl. Kościuszki 22. (datę i godz. podamy w późniejszym terminie).

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone