• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna do udziału XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej.


 

REGULAMIN XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a)    Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą w Łęcznej przy
ul. Tysiąclecia 10.
b)    Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna oraz uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych zameldowani na terenie gminy Łęczna.
c)    Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.
d)    Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
e)    Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.
f)    Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 31 stycznia 2013 r.

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
a)    Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela / opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b)    Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 kwietnia 2013 r.
c)    Do dnia 25 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a)    Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.
b)    Eliminacje XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 9 maja 2013 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej ul. Szkolna 3.

c)    Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 16 maja 2013 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.
d)    W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.
e)    W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.
f)    Finał XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 6 czerwca 2013 r. o godz. 9.00
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

g)    Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
do dnia 13 czerwca 2013 r.

IV. NAGRODY
a)    Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy
b)    Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.
c)    Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w czerwcu 2013 r. w sali Rady Miejskiej
w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)    Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
b)    Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łęczna 30.01.2013 r.

 

 Zagadnienia do XXX Turnieju Wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- ważni dla łęczyńskiej społeczności działacze społeczni, artyści, duchowni, urzędnicy, właściciele ziemscy  z naciskiem na postacie z okresu XX w.,

- wiedza na temat przemian w Łęcznej w ostatnich dziesięcioleciach,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu,

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- informacje dotyczące samorządności,

- lokalni patroni naszych ulic.

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl


Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński  (wszystkie roczniki) – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

- Pamięć miejsc (tom I - IV) – Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

- Łęczyński wrzesień 1939 – Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA


Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

  

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza na uroczyste wręczenie nagród laureatom XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej, które odbędzie się 20 czerwca 2012 r., o godz. 12.00 w siedzibie Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

 

Laureaci konkursu:

POZIOM PODSTAWOWY

I Miejsce:  Barbara Pelica – Szkoła Podstawowa nr 2, kl. VIb
II Miejsce:  Paulina Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 2, kl. VIa
III Miejsce:  Julia Pawlak – Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Va

Aleksandra Burza – SP nr 2 kl. IVe
Katarzyna Jakubowska – SP nr 2 kl. VIb
Antonina Jop - SP nr 2 kl. Va
Natalia Zoch - SP nr 2 kl. VIb
Paulina Falkowska – SP nr 2 kl. Ve
Laura Łysiak – SP nr 2 kl. IVe
Ewa Piotrowska - SP nr 2 kl. Va


POZIOM PONADPODSTAWOWY


I Miejsce (ex-equo): Konrad Małek – Gim. nr 2
I Miejsce (ex-equo): Katarzyna Ostrowska  - Gim. nr 2
II Miejsce: Magdalena Majchrzak - Gim. nr 1
III Miejsce (ex-equo): Paulina Duszyca - Gim. nr 2
III Miejsce (ex-equo): Adrian Mróz – Gim. nr 2


Alicja Iwanek  - Gim. nr 2
Aleksandra Chabros - Gim. nr 2
Weronika Winiarska - Gim. nr 2
Weronika Kubaczyńska - Gim. nr 1
Tomasz Machulski - Gim. nr 2

 

W dniu 23 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Rady Miejskiej odbył się finał XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej. W rywalizacji wzięło udział po 10 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego miasta, wyłonionych  w eliminacjach w dniu 16 maja 2012 r.


WYNIKI


POZIOM PODSTAWOWY (30 pkt)


I Miejsce:  Barbara Pelica – Szkoła Podstawowa nr 2, kl. VIb – 28 pkt
II Miejsce:  Paulina Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 2, kl. VIa – 25 pkt
III Miejsce:  Julia Pawlak – Szkoła Podstawowa nr 4 kl. Va – 24 pkt

Aleksandra Burza – SP nr 2 kl. IVe – 23 pkt
Katarzyna Jakubowska – SP nr 2 kl. VIb – 22 pkt
Antonina Jop - SP nr 2 kl. Va – 22 pkt
Natalia Zoch - SP nr 2 kl. VIb – 21 pkt
Paulina Falkowska – SP nr 2 kl. Ve – 21 pkt
Laura Łysiak – SP nr 2 kl. IVe – 21 pkt
Ewa Piotrowska - SP nr 2 kl. Va – 10 pkt


POZIOM PONADPODSTAWOWY (36 pkt)


I Miejsce (ex-equo): Konrad Małek – Gim. nr 2 – 33 pkt
I Miejsce (ex-equo): Katarzyna Ostrowska  - Gim. nr 2 – 33 pkt
II Miejsce: Magdalena Majchrzak - Gim. nr 1 – 32 pkt
III Miejsce (ex-equo): Paulina Duszyca - Gim. nr 2 – 29 pkt
III Miejsce (ex-equo): Adrian Mróz – Gim. nr 2 – 29 pkt


Alicja Iwanek  - Gim. nr 2 – 27 pkt
Aleksandra Chabros - Gim. nr 2 – 26 pkt
Weronika Winiarska - Gim. nr 2 – 24 pkt
Weronika Kubaczyńska - Gim. nr 1 – 22 pkt
Tomasz Machulski - Gim. nr 2 – 17 pkt

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM.
O terminie wręczenia nagród poinformujemy wkrótce.

Wyniki XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej – eliminacje z dnia 16 maja 2012 r.


POZIOM PODSTAWOWY (26 pkt)


1.    Paulina Falkowska – SP nr 2 kl. Ve – 21 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
2.    Julia Pawlak – SP nr 4 kl. Va – 20 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
3.    Laura Łysiak – SP nr 2 kl. IVe – 19 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
4.    Aleksandra Burza – SP nr 2 kl. IVe – 19 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
5.    Katarzyna Jakubowska – SP nr 2 kl. VIb – 19 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
6.    Barbara Pelica - SP nr 2 kl. VIb – 18 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
7.    Paulina Szymańska - SP nr 2 kl. VIa – 18 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
8.    Natalia Zoch - SP nr 2 kl. VIb – 17 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
9.    Antonina Jop - SP nr 2 kl. Va – 17 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
10.    Patrycja Osuch - SP nr 2 kl. Vd – 17 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
11.    Ewa Piotrowska - SP nr 2 kl. Va – 17 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU

12.    Aleksandra Gózd - SP nr 2 kl. Vd – 16 pkt
13.    Patryk Szyls - SP nr 2 kl. VIa – 16 pkt
14.    Bartłomiej Bogacz - SP nr 2 kl. VIb – 16 pkt
15.    Natalia Kubera - SP nr 2 kl. VIb – 16 pkt
16.    Izabela Waszek - SP nr 2 kl. Va – 15 pkt
17.    Agnieszka Łotysz - SP nr 2 kl. Va – 15 pkt
18.    Hubert Znajomski - SP nr 2 kl. V – 15 pkt
19.    Karolina Szymaniak - SP nr 2 kl. Ve – 14 pkt
20.    Piotr Szychta - SP nr 2 kl. Va – 14 pkt
21.    Ola Brońska - SP nr 2 kl. VId – 14 pkt
22.    Sabina Dec - SP nr 2 kl. VIb – 14 pkt
23.    Anna Mitura - SP nr 2 kl. Vf – 14 pkt
24.    Anna Machulska - SP nr 4 kl. Va – 14 pkt
25.    Wiktoria Maurotti - SP nr 2 kl. Va – 12 pkt
26.    Julia Majewska - SP nr 2 kl. Va – 12 pkt
27.    Jakub Nowacki - SP nr 2 kl. Vd – 11 pkt
28.    Patrycja Morawska - SP nr 2 kl. Vd – 11 pkt
29.    Kaja Niedźwiedź - SP nr 2 kl. Vd – 11 pkt
30.    Karolina Gajos - SP nr 2 kl. Vd– 9 pkt
31.    Szymon Molesztak - SP nr 4 kl. VIa – 9 pkt
32.    Dominika Dudek - SP nr 2 kl. VId – 9 pkt
33.    Adrian Kołtunik - SP nr 4 kl. VIa – 8 pkt
34.    Michał Kwasniewski - SP nr 2 kl. Vd – 8 pkt
35.    Natalia Wójcik - SP nr 2 kl. Va – 7 pkt
36.    Łukasz Kudła - SP nr 2 kl. VId – 7 pktPOZIOM PONADPODSTAWOWY (32 pkt)


1.    Konrad Małek – Gim. nr 2 – 29 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
2.    Adrian Mróz – Gim. nr 2 – 27 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
3.    Paulina Duszyca - Gim. nr 2 – 26 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
4.    Magdalena Majchrzak - Gim. nr 1 – 26 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
5.    Weronika Winiarska - Gim. nr 2 – 24 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
6.    Alicja Iwanek  - Gim. nr 2 – 23 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
7.    Katarzyna Ostrowska  - Gim. nr 2 – 22 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
8.    Aleksandra Chabros - Gim. nr 2 – 21 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
9.    Tomasz Machulski - Gim. nr 2 – 21 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU
10.    Weronika Kubaczyńska - Gim. nr 1 – 19 pkt – KWALIFIKACJA DO FINAŁU

11.    Adam Osiecki – ZSG – 18 pkt
12.    Ernest Stopa - ZSG – 18 pkt
13.    Jakub Okoń - Gim. nr 1 – 17 pkt
14.    Andrzej Kozieł - ZSG – 16 pkt
15.    Mateusz Kołodziej - ZSG – 16 pkt
16.    Kamil Dubicki - ZSG – 16 pkt
17.    Mateusz Kozak - ZSG – 16 pkt
18.    Jakub Cyfra – ZS im. Króla K. Jagiellończyka – 15 pkt
19.    Przemysław Jasina - ZSG – 15 pkt
20.    Marcin Wołos - ZS im. Króla K. Jagiellończyka – 14 pkt
21.    Kacper Syzmanek - ZSG – 14 pkt
22.    Paulina Dworak - I LO im. Jana Zamoyskiego – 14 pkt
23.    Małgorzata Olejarz - I LO im. Jana Zamoyskiego – 14 pkt
24.    Dominik Śmiech - I LO im. Jana Zamoyskiego – 14 pkt
25.    Łukasz Lisiecki - ZSG – 14 pkt
26.    Łukasz Szczepański - ZSG – 13 pkt
27.    Jarosław Nagórski - Gim. nr 1 – 13 pkt
28.    Paweł Bieńczak - ZSG – 13 pkt
29.    Mikołaj Zieliński - Gim. nr 2 – 13 pkt
30.    Karol Chałupnik - ZSG – 13 pkt
31.    Mikołaj Dzieciuch - I LO im. Jana Zamoyskiego – 12 pkt
32.    Kamila Wodecka - ZS im. Króla K. Jagiellończyka – 12 pkt
33.    Paulina Prus - I LO im. Jana Zamoyskiego – 10 pkt
34.    Ewelina Kuśmierowska - ZS im. Króla K. Jagiellończyka – 10 pkt
35.    Paweł Klimkiewicz - ZSG – 9 pkt
36.    Norbert Czarnomysy - ZSG – 9 pkt
37.    Mateusz Tyszczuk - ZSG – 8 pkt
38.    Bartosz Kuchta - Gim. nr 2 – 6 pkt
39.    Wojciech Kościuczyk  - Gim. nr 2 – 4 pkt
40.    Mateusz Jabłoniec - Gim. nr 2 – 4 pkt
41.    Karol Wichnik - ZSG – 2 pkt

Zakwalifikowanych uczniów zapraszamy na finał Turnieju  23 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej, Plac Kościuszki 22.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej za pomoc w organizacji eliminacji XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna do udziału XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej.


Eliminacje odbędą się 16 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Szkolnej 3.

Kategorie wiekowe: szkoły podstawowe klasy IV-VI i szkoły ponadpodstawowe.

Eliminacje wyłonią uczestników etapu finałowego, który odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej, Plac Kościuszki 22.


Warunkiem udziału w Turnieju jest przesłanie do 9 maja 2012. na adres mailowy Towarzystwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , informacji dotyczącej ilości uczestników reprezentujących daną szkołę, chętnych do wzięcia udziału w XXIX edycji Turnieju.


W informacji wymagane jest podanie: imion i nazwisk oraz klasy i szkoły zgłaszanych uczniów.

 


Zagadnienia do XXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania,
w tym już nieistniejące,

- ważni dla łęczyńskiej społeczności działacze społeczni, artyści, duchowni, urzędnicy, właściciele  
ziemscy  z naciskiem na postacie z okresu XX w.,

- wiedza na temat przemian w Łęcznej w ostatnich dziesięcioleciach,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu,

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- informacje dotyczące samorządności,

- lokalni patroni naszych ulic.Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński  (wszystkie roczniki) – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

- Pamięć miejsc (tom I - III) – Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

- Łęczyński wrzesień 1939 – Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMABibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone