• Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-6.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) i ponadpodstawowych do udziału w XXXII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej.
W tegorocznym konkursie mogą brać udział uczniowie z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.


 

REGULAMIN XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.
b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.
c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.
d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.
f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 26 marca 2015 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2015 r.
c) Do dnia 14 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.
b) Eliminacje XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej ul. Szkolna 3.
c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 23 kwietnia 2015 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.
d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.
e) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.
f) Finał XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.
g) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 21 maja 2015 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.
c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w czerwcu 2015 r. w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


a) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAGADNIENIA do XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,
- łęczyńskie jarmarki,
- łęczyńskie zabytki,
- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),
- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,
- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,
- Łęczna w okresie wojny i okupacji
- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),
- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),
- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,
- lokalni patroni naszych ulic,
- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl

Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 4 - 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 12 – 1999, nr 13 – 2000, nr 17 – 2004, nr 24 - 2011, nr 25 – 2012, nr 26 - 2013 i nr 27 - 2014)


- Pamięć miejsc (tom I - IV) - Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA


- Łęczna. Studia z dziejów miasta (1989 r.), red. E. Horoch, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, wybrane artykuły:
Ryszard Szczygieł - Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. (str. 31-53),
Tadeusz Mencel - Jarmarki łęczyńskie w XVII-XIX w. (str. 73-116),
Stanisław Wiśniewski – Łęczna w okresie powstań narodowych (str. 117-142),
Emil Horoch – Łęczna w okresie II Rzeczypospolitej (str. 189-210),

- Monika Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (2014), wybrane rodziały:
● Organizacja urzędu miejskiego (str. 43-56)
● Szkoła elementarna i rzemieślniczo-niedzielna (str. 241-299)


Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl


 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza na uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów dla laureatów XXXI Turnieju wiedzy o Łęcznej 18 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

 


Poniżej prezentujemy wyniki finału XXXI Turnieju wiedzy o Łęcznej, który odbył się w dniu 26 maja 2014 r.

 

Poziom podstawowy (max. 180 p.)


1. Marta Winiarska SP nr 4, kl. Vc– 121 p. (I miejsce)
2. Anna Wasil SP nr 4, kl. VIa – 120 p. (II miejsce)
3. Jan Pelica SP nr 2, kl. VIc – 107 p. (III miejsce)

4. Aleksandra Kosowska SP w Ciechankach Łęczyńskich, kl. IV – 99 p.
5. Aleksandra Bicz SP nr 4, Vc – 96 p.
6. Magda Wiącek SP nr 2, kl. VId – 91 p.
7. Zuzanna Pietrzyk, SP nr 4,  kl. Vc – 90 p.
8. Oliwia Wójcik SP nr 4, kl. Via – 88 p.
9. Oliwia Gańska SP nr 4,  kl. Via – 71 p.
10. Paulina Łoboda SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. V – 32 p.


Poziom ponadpodstawowy (max. 180 p.)


1. Julia Pawlak,  Gim. nr 1, kl. Ic – 128 p. (I miejsce)
2. Weronika Winiarska, Gim. nr 2 kl. IIIb – 126 p. (II miejsce)
3. Magdalena Majchrzak, Gim. nr 1 kl. IIId – 120 p. (III miejsce)

4. Adrian Mróz, Gim. nr 2  kl. IIIb – 118 p.
4. Barbara Pelica, Gim. nr 2  kl. IIa – 118 p.
6. Edyta Rzymowska, I LO Ib – 96 p.
7. Julia Strycharczuk, Gim. nr 1 kl. Ig – 90 p.
8. Aleksandra Chabros, I LO IIa – 86 p.
9. Natalia Zoch, Gim. nr 1 kl. IIc – 76 p.
10. Weronika Kosowska, Gim. w Zofiówce kl. I – 67 p.
11. Klaudia Król, Gim. nr 1 kl. IIIa – 61 p.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom finału.

O terminie wręczenia nagród i dyplomów dla finalistów poinformujemy wkrótce.

 

Finał XXXI Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

 

 

 

 

 

WYNIKI ELIMINACJI XXXI TURNIEJU WIEDZY O ŁĘCZNEJ

W dniu 15 maja 2014 r. odbyły się eliminacje do XXXI Turnieju Wiedzy o Łęcznej.
O dokładnym terminie finału Turnieju poinformujemy w najbliższym czasie.

Dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej za pomoc w organizacji eliminacji.

 

WYNIKI:

Poziom podstawowy (max. 162 p.)


1. Marta Winiarska SP nr 4  kl. Vc – 141 p. (FINAŁ)
2. Oliwia Gańska SP nr 4  kl. Via – 138 p. (FINAŁ)
2. Aleksandra Kosowska SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. IV – 138 p. (FINAŁ)
4. Anna Wasil, SP nr 4  kl. VIa – 137 p. (FINAŁ)
5. Aleksandra Bicz SP nr 4 kl. Vc – 130 p. (FINAŁ)
6. Jan Pelica SP nr 2 kl.  VIc – 129 p. (FINAŁ)
7. Oliwia Wójcik , SP nr 4 kl. VIa – 126 p. (FINAŁ)
8. Paulina Łoboda SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. V – 119 p. (FINAŁ)
8. Zuzanna Pietrzyk, SP nr 4  kl. Vc – 119 p. (FINAŁ)
10. Magda Wiącek, SP nr 2 kl.  VIe – 115 p. (FINAŁ)

11. Laura Łysiak, SP nr 2 kl.  VIe – 112 p.
12. Olga Wiśniewska SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. IV – 106 p.
13. Julia Jakubowska , SP nr 2 kl.  Vd – 104 p.
14. Maciej Kwieciński, SP nr 2 kl.  VIc – 103 p.
15. Aleksandra Bochniarz SP w Ciechankach Łęczyńskich kl. V – 100 p.
16. Wiktoria Puchlerz, SP nr 4  kl. VIa – 100 p.
17. Anna Geryn, SP nr 2 kl.  Vd – 96 p.
18. Mateusz Raczyński, SP nr 2 kl.  VIe – 95 p.
19. Magdalena Osuch, SP nr 2 kl.  Vd – 93 p.
20. Natalia Nowomiejska, SP nr 2 kl.  Vd – 91 p.
21. Wojciech Witkowski, SP nr 2 kl.  VIc – 89 p.
22. Aleksandra Mitura, SP nr 2 kl.  VIb – 88 p.
23. Agnieszka Cieżak, SP nr 2  kl. VIe – 86 p.
23. Kacper Stec, SP nr 2 kl.  Vd – 86 p.
25. Julia Jabłoniec , SP w Zofiówce kl. VI – 85 p.
26. Jakub Trojan, SP nr 2 kl.  VIc – 81 p.
27. Michał Bojarski, SP nr 2 kl.  Vc – 79 p.
27. Nikola Pecyńska, SP nr 2  kl.  Vd – 79 p.
29. Maja Mazur, SP w Zofiówce kl. VI – 70 p.
30. Agata Gajowiak, SP nr 2 kl.  Vc – 62 p.
31. Dominik Łukaszczuk, SP nr 2 kl.  Vd – 61 p.
32. Piotr Pietrzela, SP nr 2 kl.  Vd – 58 p.
33. Natalia Zawada, SP nr 2 kl.  VIb – 53 p.
34. Jakub Pięciak, SP nr 2  kl.  VIc – 49 p.
34. Małgorzata Zakrzewska, SP nr 2  kl.  VIb – 49 p.
36. Angelika Ciupak, SP nr 2 kl.  VIb – 48 p.
37. Wojciech Bernat, SP nr 2 kl.  VIb – 47 p.
38. Ada Księżopolska, SP nr 2 kl.  VId – 39 p.Poziom ponadpodstawowy (max. 162 p.)


1. Adrian Mróz, Gim. nr 2  kl. IIIb – 156 p. (FINAŁ)
1. Weronika Winiarska, Gim. nr 2 kl. IIIb – 156 p. (FINAŁ)
3. Weronika Kosowska, Gim. w Zofiówce kl. I – 151 p. (FINAŁ)
4. Barbara Pelica, Gim. nr 2  kl. IIa – 148 p. (FINAŁ)
5. Julia Pawlak,  Gim. nr 1 kl. Ic – 147 p. (FINAŁ)
6. Klaudia Król, Gim. nr 1 kl. IIIa – 146 p. (FINAŁ)
7. Magdalena Majchrzak, Gim. nr 1 kl. IIId – 142 p. (FINAŁ)
8. Aleksandra Chabros, I LO IIa – 139 p. (FINAŁ)
9. Natalia Zoch, Gim. nr 1 kl. IIc – 138 p. (FINAŁ)
10. Edyta Rzymowska, I LO Ib – 133 p. (FINAŁ)
10. Julia Strycharczuk, Gim. nr 1 kl. Ig – 133 p. (FINAŁ)

12. Aleksandra Piłka, Gim. nr 1 kl. Ig – 124 p.
13. Weronika Kubaczyńska, Gim. nr 1 kl. IIIe – 122 p.
14. Paulina Szymańska, Gim. nr 1 kl. IId – 121 p.
15. Weronika Płaza, Gim. nr 1 kl. Ig – 113 p.
16. Katarzyna Jakubowska, Gim. nr 1 kl. IId – 106 p.
17. Paulina Falkowska, Gim. nr 1 kl. Ie – 101 p.
18. Piotr Szychta, Gim. nr 1 kl. Ic – 87 p.
19. Michalina Korzeniewska, I LO IIc – 86 p.
20. Paula Jakubasik, I LO IIc – 84 p.
20. Tomasz Machulski, I LO Ib – 84 p.
20. Michał Witkowski, ZSG kl IIId – 84 p.
23. Hubert Znajomski, Gim. nr 1 kl. Ic – 81 p.
24. Tomasz Bączek, Gim. nr 2  kl. Id – 76 p.
25. Paweł Baryła, I LO Ib – 72 p.
25. Magdalena Strycharczuk, Gim. nr 1 kl. Ig – 72 p.
27. Bartłomiej Duda, Gim. nr 1 kl. IIc 71 p.
28. Anna Machulska, Gim. nr 1 kl. Ic – 68 p.
29. Oliwia Żurek, Gim. nr 1 kl. IIa – 66 p.
30. Jakub Anisiewicz, Gim. nr 1 kl. IIc – 64 p.
30. Anna Mitura, Gim. nr 1 kl. Ie – 64 p.
32. Jan Suprowicz, Gim. nr 2  kl. Id – 62 p.
33. Marcin Baryła, Gim. nr 2  kl. Id – 58 p.
34. Mateusz Fac, Gim. nr 2  kl. Id – 57 p.
35. Sandra, Filipiuk Gim. nr 1 kl. IIIa – 56 p.
36. Katarzyna Elert, I LO IIc – 45 p.
37. Konrad Wolski, I LO IIc – 40 p.
38. Adam Bodzak, ZSG Id – 36 p.
38. Przemysław Jurek, Gim. w Zofiówce kl. III – 36 p.
40. Paweł Kot, ZSG kl Id – 33 p.
40. Sebastian Papurzyński, Gim. w Zofiówce kl. I – 33 p.
42. Michał Marcinek, ZSG Id – 32 p.
42. Bartłomiej Bodzak, Gim. w Zofiówce kl. I – 32 p.
44. Kamil Zieliński, Gim. nr 1 kl. IIIc – 30 p.
45. Kacper Pytka, Gim. nr 1 kl. Ic 29 p.
46. Adrian Karasiński, ZSG kl Id – 27 p.
47. Łukasz Kozik, Gim. nr 1 kl. IIc – 24 p.
48. Mateusz Papurzyński, Gim. w Zofiówce kl. III – 20 p.

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone