• Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-1.jpg

Turniej Wiedzy o Łęcznej

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

zaprasza uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych do udziału w XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej.

 

Zgłoszenia do Turnieju w nieprzekraczalnym terminie 14 marca 2019 r.

 

Uwaga! Obowiązują papierowe formularze zgłoszeń (zgłoszenia elektroniczne nie są przyjmowane).

 

 

ZAGADNIENIA do XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- okres II wojny światowej i okupacji

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl


Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 7 - 1994,  nr 12 - 1999,
nr 13 – 2000, nr 24 – 2011, nr 26 - 2013, nr 27 – 2014, nr 28 – 2015, nr 31 – 2018)

 

- Pamięć miejsc (tom I - IV) i (tom V)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

 

- Łęczyński wrzesień 1939 – Łęczyńskie Wspomnienia II (2009 r.)
  Maria Kieres-Kramek, Eugeniusz Misiewicz
  Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

 

- Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły:

● Ryszard Szczygieł Lokacja miasta Łęcznej. (str. 109-127),   
● Emil Horoch Łęczna w okresie międzywojennym 1918-1939. (str. 443-481). 

 

 

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

Do pobrania:

Regulamin i karty zgłoszeń

Zagadnienia do turnieju

 

 

REGULAMIN XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 lutego 2019 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2).

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 marca 2019 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna z dopiskiem Turniej wiedzy o Łęcznej).

 c) Do dnia 18 marca 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędą się 21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 28 marca 2019 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

 e) W przypadku nieuzyskania przez uczestnika eliminacji (w danej kategorii) minimum 50% punktów najlepszego wyniku (dotyczy miejsc 7-10), organizator może zwiększyć liczbę finalistów w drugiej kategorii (pod warunkiem, że więcej niż 10 uczestników uzyska ponad 50% punktów najlepszego wyniku w drugiej kategorii wiekowej).

 f) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 g) Finał XXXVI Turnieju wiedzy o Łęcznej odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 h) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w kwietniu lub maju 2019 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza na uroczystość wręczenia nagród, dla laureatów XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej 30 maja 2018 r. o godz. 14.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej pl. Kościuszki 22.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Łęczna.

 

 

Wyniki finału XXXV Turnieju Wiedzy o Łęcznej z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

Kategoria podstawowa (maks. 150 p.)

 

1.     1.  Krzysztof Jakubiec  136 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Ewa Marzec

2.     2.  Gabriela Kutyma 80 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

3.      3.  Natalia Kwiatkowska 66 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

4.     4.   Bartłomiej Gryglicki 65 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

5.      5.  Weronika Bartosik 59 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

6.      6.  Karolina Marzec 55 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

6.      6.  Cyprian Piotrowicz 55 p.
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
op. Anna Chryć

8.     8.   Brunon Galant 49 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

9.     9.   Dominika Karaś 48 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

10. 10.  Mikołaj Kosior 42 p.
Szkoła Podstawowa w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

 

 

 

 

Kategoria ponadpodstawowa (maks. 192 p.)

 

1.    1.   Aleksandra Kosowska 171 p.
Gimnazjum  w Zofiówce
op. Liliana Kosowska

2.   2.    Karolina Stadnik 102 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

3.      3.  Julia Domańska 97 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Monika Jop

4.      4.  Aleksandra Bicz 94 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

5.      5.  Natalia Kowalczyk 81 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Halina Sulima-Zielik 

6.     6.  Olga Wiśniewska 78 p.
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
op. Halina Sulima-Zielik 

7.     7.  Sebastian Paszkowski 68 p.
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
op. Anna Chryć

8.     8.  Marta Winiarska 67 p.
Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
op. Marta Klepka

9.     9.  Jakub Winsyk 59 p.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Monika Jop

10.   10 Antonina Grzechnik 22 p.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
op. Ewa Marzec


 

Gratulujemy finalistom, dziękujemy Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc w organizacji konkursu.

Wręczenie nagród dla uczestników finału  odbędzie się podczas sesji Rady Miasta, pl. Kościuszki 22. (datę i godz. podamy w późniejszym terminie).

 

 

 

 

WYNIKI ELIMINACJI z dnia 15 marca 2018 r.

 

Klasy IV-VI szkoły podstawowe (maks. 186 p.)

 

(160 p.) Krzysztof Jakubiec kl. 6 SP nr 2

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Ewa Marzec

(102 p.) Gabriela Kutyma kl.V SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(85 p.) Bartłomiej Gryglicki kl.V SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(85 p.) Cyprian Piotrowicz klasa VI Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Anna Chryć

(84 p.) Natalia Kwiatkowska kl.VI SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(74 p.) Dominika Karaś kl. IV SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(68 p.) Brunon Galant kl. IV SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(63 p.) Weronika Bartosik kl.IV SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(60 p.) Karolina Marzec kl. IV SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(57 p.) Mikołaj Kosior kl.VI SP w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

 

 

 

(33 p.) Dawid Kowalczyk kl.VI SP w Zofiówce

opiekun Liliana Kosowska

 

 

 

Klasy VII szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (maks. 186 p.)

 

(186 p.) Aleksandra Kosowska kl. II Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Liliana Kosowska

(162 p.) Sebastian Paszkowski klasa VII Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Anna Chryć

(155 p.) Karolina Stadnik kl. 2D Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

Opiekun: Marta Klepka

(147 p.) Marta Winiarska kl. 3 C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

Opiekun: Marta Klepka

(139 p.) Aleksandra Bicz kl. 3C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

Opiekun: Marta Klepka

(138 p.) Julia Domańska 2 b Gimnazjum nr 1

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Monika Jop

(128 p.) Olga Wiśniewska 2d Gimnazjum nr 1

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Halina Sulima-Zielik 

(118 p.) Natalia Kowalczyk 2d Gimnazjum nr 1

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Halina Sulima-Zielik 

(115p.) Antonina Grzechnik kl.7 SP nr 2

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Ewa Marzec

(113 p.) Jakub Winsyk 7 b SP nr 2

KWALIFIKACJA DO FINAŁU

opiekun Monika Jop

 

 

 

 

(111 p.) Zuzanna Pietrzyk 3d Gimnazjum nr 1

opiekun Halina Sulima-Zielik 

(99 p.) Nikola Januszek  kl. 2 d Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

(91 p.) Sebastian Małyska klasa VII Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu

opiekun Anna Chryć

(86 p.) Agata Gajowiak kl. 3C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

Opiekun: Marta Klepka

(77 p.) Klaudia Głowniak 2 b Gimnazjum nr 1

opiekun Monika Jop

(74 p.) Tobiasz Walkiewicz 7 d SP nr 2

opiekun Monika Jop

(61 p.) Patryk Talarowski -II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

opiekun Katarzyna Pędzisz

(54 p.) Dominika Butryn - II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

opiekun Katarzyna Pędzisz

(54 p.) Ewa Podlodowska - II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

opiekun Katarzyna Pędzisz

(53 p.) Emil Zarzeczny- I d Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,

opiekun Katarzyna Pędzisz

(52 p.) Małgorzata Kawalec - II dr  Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

opiekun Katarzyna Pędzisz

(47 p.) Daniel Roślik kl. III d Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

opiekun Monika Jaszuk- Zagrodnik

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej składa podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej za pomoc w organizacji konkursu.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Łęczna

Uczniowie zgłoszeni do XXXV Turnieju wiedzy o Łęcznej

 

Klasy IV-VI szkoły podstawowe
 
Cyprian Piotrowicz klasa VI Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu
opiekun Anna Chryć
 
 
Bartosik Weronika kl.IV SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Galant Brunon kl. IV SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Karaś Dominika kl. IV SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Marzec Karolina kl. IV SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Gryglicki Bartłomiej kl.V SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Kutyma Gabriela kl.V SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Kosior Mikołaj kl.VI SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Kowalczyk Dawid kl.VI SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
Kwiatkowska Natalia kl.VI SP w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
 
 
Krzysztof Jakubiec kl. 6 SP nr 2
opiekun Ewa Marzec
 
 
Klasy VII szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 
Żuchowska Oliwia kl. 2D Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Opiekun: Marta Klepka
Stadnik Karolina kl. 2D Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Opiekun: Marta Klepka
Gajowiak Agata kl. 3C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Opiekun: Marta Klepka
Bicz Aleksandra kl. 3C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Opiekun: Marta Klepka
Winiarska Marta kl. 3 C Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Opiekun: Marta Klepka
Nikola Januszek  kl. 2 d Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
 
Emil Zarzeczny- I d Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
opiekun Katarzyna Pędzisz
Dominika Butryn - II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
opiekun Katarzyna Pędzisz
Małgorzata Kawalec - II dr  Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
opiekun Katarzyna Pędzisz
Ewa Podlodowska - II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
opiekun Katarzyna Pędzisz
Patryk Talarowski -II dr Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
opiekun Katarzyna Pędzisz
 
 
Jakub Winsyk 7 b SP nr 2
opiekun Monika Jop
Tobiasz Walkiewicz 7 d SP nr 2
opiekun Monika Jop
Julia Domańska 2 b Gimnazjum nr 1
opiekun Monika Jop
Klaudia Głowniak 2 b Gimnazjum nr 1
opiekun Monika Jop
Krzysztof Wesołowski 3 b Gimnazjum nr 1
opiekun Monika Jop
 
 
Sebastian Małyska klasa VII Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu
opiekun Anna Chryć
Sebastian Paszkowski klasa VII Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Nadrybiu
opiekun Anna Chryć
 
 
Kosowska Aleksandra kl. II Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce
opiekun Liliana Kosowska
 
 
Antonina Grzechnik kl.7 SP nr 2
opiekun Ewa Marzec
Patryk Grabczak kl.7 SP nr 2
opiekun Ewa Marzec
Maciej Cieżak kl. 7 SP nr 2
opiekun Ewa Marzec
Michał Robak kl.7 SP nr 2
opiekun Ewa Marzec
 
 
Zuzanna Pietrzyk 3d Gimnazjum nr 1
opiekun Halina Sulima-Zielik 
Olga Wiśniewska 2d Gimnazjum nr 1
opiekun Halina Sulima-Zielik 
Natalia Kowalczyk 2d Gimnazjum nr 1
opiekun Halina Sulima-Zielik 
 
 
Daniel Roślik kl. III d Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

opiekun Monika Jaszuk- Zagrodnik

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone