• Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg

Aktualności

 

Zarząd TPZŁ zaprasza członków stowarzyszenia  na Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

Miejsce: CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12

I termin: 17 kwietnia 2024 r., godz. 17:00

II termin: 17 Kwietnia 2024 r., godz. 17:30

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w ramach projektu "Łęczyńskie zabytki 2023" dofinansowanego ze środków finansowych Gminy Łęczna przygotowało wystawę w Zielonej sali przed budynkiem CK-Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej przy ul. Górniczej 12. Wystawa składa się z cyklu 6 fotografii przedstawiających zabytki z terenu miasta Łęczna oraz fotografie zabytkowych fragmentów miasta "z lotu ptaka".

W ramach projektu przygotowano również folder prezentujący wybrane zabytki z terenu miasta i gminy Łęczna. Folder dostępny w formacie pdf - LINK-.

 

 

 

         Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 22 czerwca 2023 r. (czwartek)
o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZŁ.

 

Porządek obrad:

 

1.        Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3.        Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2022 r.

4.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.        Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.

6.        Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

7.        Wybór komisji skrutacyjnej.

8.        Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.        Wybór nowych władz Towarzystwa.

10.    Przerwa na ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa.

11.    Dyskusja o zadaniach realizowanych w 2023 r. i określenie zadań Towarzystwa na rok 2024 r. m.in.:  wydanie 36. Merkuriusza Łęczyńskiego, organizacja XXXVIII Turnieju wiedzy o Łęcznej, funkcjonowanie Izby Regionalnej, przygotowania do  jubileuszu 50-lecia TPZŁ.

12.    Podjęcie uchwał.                                                

13.    Sprawy różne.

14.    Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza do obejrzenia filmów powstałych w ramach projektu „Łęczyńskie zabytki 2022” dofinansowanego przez Gminę Łęczna.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji osobom, bez których filmy nie powstałyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 30 czerwca 2022 r. (czwartek)
o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie TPZŁ.

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone