• Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-4.jpg

Aktualności

Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazał się VIII tom serii Fontes Lublinenses, zatytułowany Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, opracowany przez dr. Roberta Jopa  - zakładka Publikacje o Łęcznej.

Publikacja powstała przy finansowym wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Książka jest dostępna w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13), a w najbliższym czasie trafi do wybranych księgarni lubelskich.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej udostępniło kolejną publikację w formie pdf.

Do pobrania Źródła do dziejów Łęcznej nr 10 i 11 w opracowaniu dr. Roberta Jopa.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej przygotowuje do druku 29. numer Merkuriusza Łęczyńskiego, który ukaże się w listopadzie 2016 r.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie (w terminie do 15 lipca 2016 r.) na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji do kalendarium wydarzeń kulturalnych za okres lipiec 2015 - czerwiec 2016.

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 7 kwietnia 2016 r. (czwartek)
o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum)
w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie TPZŁ.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2015 r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

7. Dyskusja i określenie zadań Towarzystwa na rok 2016 r. m.in.

- wydanie 29. Merkuriusza Łęczyńskiego,

- organizacja XXXIII Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

- wydanie kalendarza na rok 2017

- obchody 550-lecia miasta Łęczna w 2017 r.

8. Podjęcie uchwał.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Zgromadzenia.

Informujemy, że w zakładce Merkuriusz Łęczyński jest dostępny w formacie pdf nr 28. Merkuriusza Łęczyńskiego.

 

 

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone