• Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-9.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-1.jpg

Aktualności

 

W dniu 12 marca 2015 r. Izbę Regionalną odwiedzili uczestnicy zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia Łęczna. Gości oprowadzał pan Wacław Perzyński, opiekun Izby Regionalnej, który zaprezentował  zgromadzone zbiory oraz zachęcił do przekazywania eksponatów.

Informujemy, że istnieje możliwość umówienia się na grupowe zwiedzanie Izby Regionalnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wacławem Perzyńskim pod numerem telefonu: 698861310.

 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 4 marca 2015 r. udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2014.

Na zebraniu wybrano nowe władze stowarzyszenia - Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Nowy Zarząd TPZŁ ukonstytuował się w składzie:

Prezes: Eugeniusz Misiewicz

Wiceprezes: Paweł Brodzisz

Wiceprezes: Paweł Wójcicki

Skarbnik: Jan Skibiński

Sekretarz: Rafał Winiarski

Członek: Andrzej Mulsson

Członek: Adam Świeca

 

Komisja Rewizyjna:

Bogusław Góral - przewodniczący

Nina Korba

Leszek Dybczak

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej informuje, że 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 18.00 (lub o 18.30 w drugim terminie, w przypadku braku kworum) w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.


Porządek obrad:

1.    Stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2015 r.
4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5.    Dyskusja nad udzieleniem absolutorium.
6.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.
7.    Wybór komisji skrutacyjnej.
8.    Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.    Wybór nowych władz Towarzystwa.
10.    Przerwa na ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa.
11.    Dyskusja i określenie zadań Towarzystwa na rok 2015 r. m.in.
- wydanie 28. Merkuriusza Łęczyńskiego,
- organizacja XXXII Turnieju Wiedzy o Łęcznej.
12.    Podjęcie uchwał.                   
13.    Sprawy różne.
14.    Zakończenie Zgromadzenia.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej wydało z okazji 40-lecia swojej działalności kalendarz z archiwalnymi fotografiami na rok 2015.

 

 

 

28 listopada 2014 r. - promocja książki dr Moniki Bogusz Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866).


Kliknij okładkę aby pobrać pdf książki.

 


© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone