• Beznazwy-5.jpg
  • Beznazwy-4.jpg
  • Beznazwy-3.jpg
  • Beznazwy-2.jpg
  • Beznazwy-7.jpg
  • Beznazwy-1.jpg
  • Beznazwy-8.jpg
  • Beznazwy-6.jpg
  • Beznazwy-9.jpg

Aktualności

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

Centrum Kultury w Łęcznej

zapraszają na wystawę archiwalnych fotografii

 

ŁĘCZNIANIE

PORTRET ZBIOROWY

 

wystawa czynna w godz. 8.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku

w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

 

Wystawę przygotowano w ramach realizacji zadania

550-lecie nadania prawa miejskiego

realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

i dofinansowanego przez Gminę Łęczna

 

                                                                       Oświadczenie


                W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi intencji stanowiska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w sprawie planowanych prac remontowych, przewidujących wymianę posadzki w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, pragniemy oświadczyć, że nasze działania – jako Stowarzyszenia, którego zadaniem statutowym jest dbałość o zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego – mają na celu troskę o stan obiektów zabytkowych znajdujących się na naszym terenie.


                Uchwała Walnego Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z dnia 10 lutego 2017 r. i wola większości  członków, zobowiązała władze Stowarzyszenia do podjęcia działań na rzecz zachowania zabytkowej posadzki w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia w piśmie z dnia 19.02.2017 r. do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyraził zaniepokojenie i troskę o tak daleko posuniętą ingerencję w barokowe wnętrze wiekowego kościoła.


                Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale również 400-letni obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Nie jesteśmy przeciwni działaniom Zarządcy parafii w kwestii instalacji efektywnego systemu ogrzewania budynku. Zależy nam na zachowaniu wiekowej, będącej w bardzo dobrym stanie, posadzki, która od lat stanowi nierozerwalną część wnętrza barokowej świątyni.


               Uważamy, że całkowita wymiana zabytkowej posadzki i zastąpienie jej współczesnymi materiałami będzie stanowić nieodżałowaną szkodę dla najcenniejszego zabytku architektury budowlanej Ziemi Łęczyńskiej. Jednocześnie sugerujemy rozważenie możliwości zmiany technologii ogrzewania w planowanych pracach remontowych.


(Treść niniejszego oświadczenia została przyjęta przez Zarząd TPZŁ w dniu 17.03.2017 r.)


 
                                                                                                            Zarząd
                                                                               Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

                                                                                                                              

 

Zarząd TPZŁ zaprasza na Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12.

 

 

 

 

 

 

 

Pomimo dotkliwego mrozu ponad 80 osób odwiedziło Izbę regionalną 7 stycznia 2017 r. w 550 rocznicę nadania prawa miejskiego Łęcznej. Każdy zwiedzający otrzymał nieodpłatnie kalendarz na rok 2017 z archiwalnymi fotografiami Łęcznej.

Ostatnie egzemplarze kalendarza (do wyczerpania nakładu) można jeszcze bezpłatnie otrzymać podczas dyżurów w Izbie regionalnej w każdą środę w godz. 13.00-15.00 (ul. Tysiąclecia 10).

 

ZAPRASZAMY

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone